قیمت باربری در تهران

هزینه باربری در تهران معمولأ متفاوت هست و تفاوت قیمت ها از ۵۰ هزار تومان تا ۲۰۰ هزارتومان می باشد. از سوی دیگر هزینه های اتوبار تهران مانند هزینه ی وسایل دیگر ثابت نیست. این هزینه ها با توجه به نوع خدمات و وسایل بکار گرفته شده و همچنین کارگران نیز متفاوت است. به همین دلیل بهترین کار، تماس با کارشناسان نرخ اتحادیه باربری برای تعیین قیمت و هزینه های دقیق است. نوع ماشین از جمله نکات مهم در تعیین قیمت می باشد. ماشین های به کار گرفته شده در اتوبارهای تهران، کامیون، خاور، وانت نیسان می باشد. پس از نوع ماشین، قیمت باربری در یک محدوده و در خارج از محدوده و باربری به خارج از شهر نیز متفاوت است. علاوه بر مختلف بودن هزینه ها با توجه به ماشین های مختلف در محدوده های مختلف و بصورت برون شهری و درون شهری، هزینه کارگر نیز بین ۳۰ هزار تومان تا ۴۰ هزار تومان متفاوت است. تمامی هزینه هایی که برای شما توضیح داده می شود، با توجه به تمامی موارد در مناطق دیگر مختلف است. از این رو تماس و مشاوره گرفتن از مشاورین، بهترین روش برای تعیین و چگونگی هزینه ها می باشد.

نرخ اتحادیه باربری

نرخ اتحادیه باربری

هزینه باربری اثاثیه منزل تهران 

هزینه وانت و نیسان بار زیر دو ساعت/ ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان

هزینه باربری کامیون زیر ۳ ساعت/ ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان

خاور۶۰۸ و خاور ۸۰۸/ زیر سه ساعت/۷۰ تا ۹۰ هزار تومان

حق هر کارگر زیر ۳ ساعت/۳۰ تا۴۰ هزار تومان

* دقت شود که کامیون و ایسوزو و انواع خاور (۶۰۸/۸۰۸) مسقف و بدون سقف می باشد.

* ظرفیت وانت تا یک تن است.

* ظرفیت نیسان تا دو و نیم تن است.

* حق الزحمه کارگر به ازای هر سرویس ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان، قابل تغییر کردن است.

* درصورتیکه راننده در حمل و جابجایی و چیدمان وسایل، مانند دیگر کارگران کار کند، به عنوان کارگر متخصص باربری در نطر گرفته شد و مزد خواهد گرفت.

قیمت حمل بار یخچال طبق نرخ اتحادیه

یخچال سای بای ساید / به ازای هر طبقه ۱۵ هزارتومان

یخچال تک درب / به ازای هر طبقه/ ۵ تا ۱۰ هزارتومان

هزینه اسباب کشی شیشه

قیمت جابجایی شیشه های ۱۰ml  میز نهارخوری ۸ نفره هر یک طبقه برابر ۵ هزارتومان

شیشه های ۱۰ml  میز نهارخوری ۱۰ نفره/هریک طبقه برابر۶ هزارتومان

شیشه های ۱۰ml  میز نهارخوری ۱۲نفره/هر یک طبقه برابر ۷ هزارتومان

قیمت باربری در تهران

قیمت باربری در تهران

قیمت حمل و جابجایی گاوصندوق 

گاوصندوق عادی بابت هر طبقه ۸ هزارتومان

گاوصندوق ۹۰ تا ۱۲۴ کیلو/بابت هر طبقه/ ۱۰ هزار تومان

گاوصندوق ۱۸۸ تا ۲۸۰ کیلو/ بابت هر طبقه/ ۲۰ هزارتومان

گاوصندوق ۴۲۰ کیلو/ بابت هر طبقه/ ۲۵ هزارتومان

گاوصندوق ۶۷۵ تا ۷۸۰ کیلو/ بابت هر طبقه/ ۱۰۰ هزارتومان

نرخ اتحادیه باربری